Veel van u vragen ons regelmatig wanneer de koeien bij ons naar buiten mogen. Het antwoord daarop valt ons altijd zwaar.

Ons bedrijf is namelijk gevestigd in een weidevogelgebied. Dat betekent dat het gebied van 15 maart tot 15 juni op slot gaat en alleen toegankelijk is voor de weidevogels. Geen verstoring zodat de grutto, tureluur, scholekster en kieviet hun eieren in alle rust kunnen uitbroeden en hun jongen groot kunnen brengen.

Voor ons als boer prachtig om te zien, maar aan de andere kant ook een grote beperking. Op het pachtland dat wij voor Landschap Noordholland beheren mogen we dus tot 15 juni geen koeien weiden. Soms kunnen bepaalde stukken, in overleg met de boswachter, wel beweid worden en daar mogen dan 6 poten per hectare op lopen.

Dat is te weinig om al onze 95 dieren naar buiten te kunnen laten. Wij hebben afgelopen jaar gelukkig nog ruim 5 hectare land kunnen kopen waardoor wij daar nu een flink koppel buiten kunnen laten lopen. Momenteel hebben wij daarom nog maar 25 dieren in het land lopen.

We zijn in gesprek met Landschap en snappen hun argumenten, maar we hopen toch dat er in de toekomst wat meer mogelijk kan zijn.