Het is inmiddels weer zomer geworden. Lange dagen, mooi weer. Wat wil een mens nog meer. Er wordt momenteel volop op het land gewerkt om het gras in de baal te krijgen en daarmee de wintervoorraad voor ons vee veilig te stellen. Het weer is stabiel dus we hebben alle tijd. Dat is ook heel erg fijn omdat deze werkzaamheden toch naast onze andere druktes moeten gebeuren. Daarom deze keer een niet al te uitgebreide nieuwsbrief. 

Ontwikkelingen afgelopen tijd. 

In de vorige nieuwsbrieven schreven we al over het vergunningentraject dat we zijn ingestapt om een nieuw onderkomen voor de dames en paar heren te realiseren. Begin december hebben we daar groen licht voor gekregen van Gemeente Alkmaar. De offertes zijn aangevraagd en nu maar hopen dat de bank ons in de rug zal steunen. We hebben uit de oude stal al eerder alle ramen verwijderd, dat kwam het klimaat in de stal ook ten goede. Dit weekend zijn er weer koeien naar het land gebracht, die kunnen zich weer lekker buiten gaan vermaken. Bijna alles is nu uit stal. Een paar dames die nog gedekt moeten worden blijven nog even binnen. Dat werkt makkelijker. 

Aankomende winter moet het gaan beginnen. Als het allemaal lukken, gaat in november de bouwer aan de gang. Dat is voor ons natuurlijk niet de meest handige tijd, want de koeien kunnen dan niet in de stal. Daarvoor zullen